Hướng dẫn sử dụng word 2010. Hướng dẫn sử dụng Track changes trong Word 2010 2018-08-18

Hướng dẫn sử dụng word 2010 Rating: 4,8/10 818 reviews

Hướng dẫn sử dụng MS Word 2010

hướng dẫn sử dụng word 2010

. Cách 2: đánh số trang trong Word 2010 bằng định dạng số trang Hình cách đánh số trang trong word 2010 1. . Tr n tập tin Main chính trong Word Chọn Start Mail Merge trên tab Mailings và sau đ chọn Step by Step Mail Merge Wizard. . Các phím phải được nhấn cùng một l c để kích ho t các l nh, trong đa số trường hợp, dù không phải tất cả, đều có liên quan tới phím Ctrl ví d nhấn Ctrl + C để copy.

Next

Hướng dẫn thao tác cơ bản trên word 2010

hướng dẫn sử dụng word 2010

Để khống chế chức năng in tức thời không c n xác nhận của Word, b n có thể thiết lập tùy chọn thông báo trước khi thi hành l nh in. . . . . . .

Next

Hướng dẫn sử dụng Track changes trong Word 2010

hướng dẫn sử dụng word 2010

. Nếu file tài liệu này trước đó chưa được lưu lần nào, bạn sẽ được yêu cầu đặt tên file và chọn nơi lưu. Lưu một văn bản đã so n thảo. Nhập nội dung viết tắt vào hộp Replace. .

Next

Hướng dẫn thao tác cơ bản trên word 2010

hướng dẫn sử dụng word 2010

. Hình cách thêm số trang trong word 2010 2. Word c ng cập nhật số trang trong m c l c khi thông tin trong tài li u được th m hoặc x a. . . .

Next

hướng dẫn sử dụng Word 2010

hướng dẫn sử dụng word 2010

Thay đổi lại kiểu biểu đồ Chọn biểu đồ, trên Tab Design chọn nhóm Type, Change Chart Type. . Tổ hợp phím không nằm trên thanh Ribbon. Nếu sau đó muốn trở về tùy chọn như mặc định, kích Set As Default. Nhấn Next qua bước 4. C ng c thể người d ng cho rằng tính toán trong Word c n chậm hơn là tính bằng tay rồi điền kết quả vào. .

Next

[Full] Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2010

hướng dẫn sử dụng word 2010

. Hộp thoại Open xuất hiện Sau đó bạn tìm đến thư mục nơi chứa tệp tài liệu cần mở trên ổ đỉa, chọn tập tin tài liệu, cuối cùng nhấn nút lệnh để tiếp tục. Ví d g Office Word vào ô Find what và g 2 1 vào ô Replace with. Nếu b n c ng muốn thay thế bằng đo n văn bản, hãy nhập đo n text đ vào ô Replace with. Kế đến b n nhập nội dung cho Header hay Footer đ. Ngoài ra nếu bạn muốn sử dụng hộp thoại Find and Replace truyền thống, kích vào nút mũi tên bên phải hộp search, chọn Advanced Find từ menu xổ xuống.


Next

Cách đánh số trang trong Word 2010 từ đầu hoặc trang bất kỳ

hướng dẫn sử dụng word 2010

B n nhấn lên dòng Dropped lập tức mẫu tự đ u tiên của d ng đ u ti n tr n văn bản sẽ được nhấn m nh. Biểu đồ được hình thành bởi tr c tung và tr c hoành. . Trộn tài liệu Mail Merge Chương 6: Các phím tắt trong Word 1. . Hộp tho i Formula - Formula: Hiển thị hàm, công thức tính toán. .

Next

Hướng dẫn sử dụng Navigation Pane trong Word 2010

hướng dẫn sử dụng word 2010

Tab Go To cho phép bạn nhảy tới số trang cụ thể, section, dòng hoặc các phần khác trong tài liệu bao gồm cả Table, Graphic. Trộn tài li u Mail Merge 6. . Hình bên phải: Trên Tab Page Layout Key Tip M được gán cho nút l nh Margins. .

Next

Hướng dẫn sử dụng Track changes trong Word 2010

hướng dẫn sử dụng word 2010

. . . . . Phát triển chức năng tìm kiếm 13.

Next

Hướng dẫn sử dụng về Word 2010

hướng dẫn sử dụng word 2010

Nếu b n không nhớ, hãy nhấn Esc để hiển thị các Key Tip. Cũng có thể người dùng cho rằng tính toán trong Word còn chậm hơn là tính bằng tay rồi điền kết quả vào. Phiên bản thử nghiệm — Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam 86 - Ở m c Find what, b n nhập vào đo n văn bản muốn tìm. . . Chọn đo n text hoặc đối tượng bất kỳ trong tài li u b n muốn ghi ch. .

Next