Nvm juridische dienst. Nieuws 2018-08-04

Nvm juridische dienst Rating: 5,8/10 1411 reviews

Gratis juridisch advies

nvm juridische dienst

Neem via onderstaande gegevens contact met ons op. Let op: alles wat met automatisering van de kantoren van onze leden heeft te maken, is uitbesteed aan de markt. De kans is groot dat er een situatie ontstaat die onoplosbaar lijkt. De leenschuld gaat bij de levering van het appartement over op de nieuwe eigenaar. O Uitgaven zijn hoger dan inkomsten O Inkomsten zijn hoger dan uitgaven Is er een balans beschikbaar niet ouder dan 18 maanden? In 2017 was dat 414,02 euro. Een scheef keukenplankje valt hier dus niet onder, maar een lekkend dak of een niet functionerende cv-ketel wel. Maar mocht u ondanks een goede voorbereiding na de overdracht toch op verborgen gebreken stuiten, dan staan wij u graag bij met professionele rechtshulp.

Next

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM NVM

nvm juridische dienst

In tegenstelling tot 2013-2014 geldt er wel een leeftijdscriterium: de ontvanger moet op het moment dat de schenking tot stand komt tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Het is echter niet bij elk gebrek even makkelijk om aan te tonen dat de verkoper het gebrek bewust heeft verdoezeld. Dan moet een VvE jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. Problemen voorkomen Natuurlijk is het het beste als u verborgen gebreken kunt voorkomen. Want wat als er iets mis blijkt te zijn met de woning? Dit wordt de of informatieplicht genoemd. De herbouwwaarde van een gebouw staat op het polisblad van de brand- en opstalverzekering.


Next

Wetswijzigingen woningmarkt in 2018

nvm juridische dienst

Huur Huurliberalisatiegrens blijft bevroren in 2018 De huurliberalisatiegrens blijft ook in 2018 bevroren. Toelichting: Een appartementenclausule voorkomt dat appartementseigenaren de dupe worden van het doen of na laten van een van hen. Want in plaats van zorgeloos van uw nieuwe woning te kunnen genieten, blijkt uw huis opeens niet normaal bewoonbaar te zijn. Het is de waarde van de bezittingen minus de schulden. Dat houdt dus ook in dat de eventuele gebreken, waarvan de verkoper op de hoogte is, gemeld moeten worden.


Next

Verborgen gebreken

nvm juridische dienst

Het is dan ook heel vervelend als de nieuwe bewoners van uw verkochte woning u na de overdracht. De wijzigingen gaan naar verwachting in per 25 mei 2018. Is er een post 'klein onderhoud'?. Is er een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering? De VvE Is er een actieve vereniging van eigenaars? Persoonlijke gegevens Naam: Geboorteplats: -od Beroep: Straat: Postcode: adres: -g. Door alle informatie over verborgen gebreken op één plek bij elkaar te brengen en voor iedereen vrij beschikbaar te stellen, hoeft u niet verder te zoeken wanneer u meer over dit onderwerp te weten wilt komen, of u nu koper, verkoper, makelaar of advocaat bent. Bij hypotheken die korter lopen dan 10 jaar en die volledig worden afgelost binnen de rentevaste periode, kan voortaan gewerkt worden met de werkelijke rentepercentages i.

Next

Verborgen gebreken

nvm juridische dienst

Toelichting: Vroeger was de wettelijke term voor bestuurder: en zorgt voor uitvoering van de besluiten van de vergadering. Word gratis op de hoogte gehouden van onze nieuwe woningen! Wij dienen u graag van advies op dit gebied. Voor 2018 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 50% naar 49,5%. Wetswijzigingen in 2018 Welke wetswijzigingen vinden er plaats in 2018 met betrekking tot de woningmarkt? Hypotheek en financiering Hypotheekrenteaftrek daalt van 49,5% naar 49% in 2019 Sinds 2017 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken. Zo is er genoeg geld beschikbaar in het reservefonds. De Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de marktwaarde van de woning. Toelichting: l Het lopende boekjaar is de -aangebroken- periode waarvan aan het eind de boekhouding wordt afgesloten en per die datum de balans- en de winst- en verliesrekening exploitatierekening wordt opgemaakt.

Next

NVM Verhuur Platform > Introductie

nvm juridische dienst

Het gevolg van de wet is dat de maandelijkse bijdrage fors omhoog kan gaan bij een VvE die geen geld in het reservefonds heeft. Wilt u een probleem melden, zoekt u informatie of wilt u professionele rechtshulp inschakelen? De vergadering van eigenaars Wordt er ten minste eenmaal per jaar vergaderd? Huizen gaan als warme broodjes over de toonbank. Sommige gebreken, zoals asbest, zijn immers niet altijd direct zichtbaar. Iedereen heeft tegenwoordig zijn mobiele telefoon binnen handbereik en erger nog, steevast in de hand. Deze uitzonderingen zijn bedoeld om investeringen in energiebesparende maatregelen of een energiezuinige woning te stimuleren.

Next

Gratis juridisch advies

nvm juridische dienst

Kopers kunnen in 2018 een hypotheek afsluiten tot maximaal 100% van de waarde van hun woning. Groot onderhoud is een verzamelwoord voor ingrijpende werkzaamheden om het appartementencomplex in stand te houden. Professionele rechtshulp Door een woning vooraf goed te onderzoeken en door bijvoorbeeld een bouwtechnische keuring uit te laten voeren, kunnen veel gebreken tijdig opgemerkt worden en neemt de kans op het ontdekken van verborgen gebreken af. Want hoewel dit kan betekenen dat u voor kosten komt te staan die u niet voorzien had, of zelfs kosten die u in financieel zwaar weer kunnen brengen, houdt dit niet automatisch in dat u die kosten zomaar kunt verhalen op de vorige eigenaar. Hoe hoog was het eigen vermogen van de VvE op de laatste balansdatum? De komende jaren zal dit percentage verder stijgen naar uiteindelijk 100%. Ook vragen van potentiële kopers dienen door de verkoper naar waarheid beantwoord te worden.

Next

Nieuws

nvm juridische dienst

Ondanks de positieve wind in vastgoedland verkeren bekende en tot voor kort toonaangevende bedrijven in zwaar weer. Omdat de koopkracht en rente in 2017 weinig veranderd zijn, blijft de maximale leencapaciteit verder redelijk stabiel. Daarentegen heeft ook de koper de mogelijkheid om bepaalde garanties in het contract te laten vastleggen. Bovendien gaat dit alleen op voor gebreken die een normaal gebruik van het huis in de weg staan. Familierecht: beperkte gemeenschap van goederen Per 1 januari 2018 wordt de beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht. Deze kunt u in sommige gevallen wel degelijk verhalen op de verkoper. De bestuurder s 'het bestuur' Is er een bestuurder? De verkopende partij Maar niet alleen voor de koper van een huis is de overdrachtsperiode een spannende tijd.

Next

Vragenlijst voor de verkoop van een appartementsrecht Juridische Dienst NVM NVM

nvm juridische dienst

Lastig proces De verkopende partij aansprakelijk stellen voor verborgen gebreken is in de praktijk vaak een lastig proces. Stuk voor stuk zaken waar u als koper van een woning op onplezierige wijze door verrast kunt worden. Het vermogen is als volgt samengesteld: f. Hypotheekrente over restschulden niet langer fiscaal aftrekbaar In 2017 is het nog mogelijk om de rente over meegefinancierde restschulden 15 jaar lang fiscaal af te trekken. Klik op de inschrijfbutton en vul je gegevens en woonwensen in. Een voorziening behoort niet tot het eigen vermogen, want een voorziening is in feite een schuld: een toekomstige verplichting vooreen bepaalde uitgave waarvan de exacte omvang en het tijdstip nog niet precies bekend is. U kunt hierbij denken aan zaken als houtrot, , schimmels, of.

Next

NVM Verhuur Platform > Introductie

nvm juridische dienst

De kosten die deze gebreken met zich meebrengen zijn dus ook voor uw eigen rekening. In 2017 is dat nog 60%. Een uitzondering op de regel vormen echter de zogenaamde verborgen gebreken. Vooral voor ouderen die bij naderend pensioen een leningdeel versneld willen aflossen biedt dit meer mogelijkheden. Reserves behoren ook tot het eigen vermogen. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het jaar van de eerste schenking zijn gebruikt voor de eigen woning.

Next